kiểm dịch thú cưng

Quy định kiểm dịch thú cưng ở Thái Lan

Quy định kiểm dịch thú cưng ở Thái Lan Quy định kiểm dịch của Thái Lan được áp dụng để bảo vệ hệ động vật địa phương, tránh khỏi sự xâm nhập của các bệnh lạ. Kiểm tra sức khỏe và sổ tiêm Đến gặp bác sĩ thú y và đảm bảo tất cả các […]