thủ tục xuất khẩu gỗ

Thủ tục xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ

Thủ tục xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ Quy định về chính sách xuất khẩu gỗ Theo quy định hiện hành, gỗ không phải là mặt hàng nằm trong danh mục cấm xuất khẩu. Tuy nhiên, không phải loại gỗ nào cũng có thể xuất khẩu. Do đó, cần nắm chắc thông […]