Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020
Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

Điều kiện CPT là gì?

CPT là viết tắt của cụm từ Carriage Paid To tức là cước phí trả đến…nơi đã được thỏa thuận trong hợp đồng.

Với CPT Incoterms 2020, người bán có nghĩa vụ vận chuyển hàng giao cho người chuyên chở. Đây là quy tắc có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải, bao gồm cả vận tải đa phương thức. Bên bán sẽ chịu chi phí vận chuyển hàng đến cảng đích. Rủi ro sẽ được chuyển giao khi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên. Tức là nếu sau khi chuyển hàng cho bên vận tải đầu tiên. Bất kì điều gì làm nảy sinh rủi ro và chi phí với hàng hóa mà không nằm trong hợp đồng vận tải. Người bán kí kết để đưa hàng tới cảng đích sẽ do người mua chịu.

Trong Incoterms 2020, điều kiện CPT có 2 điểm đáng lưu ý là nơi mà hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên ( nơi chuyển giao rủi ro hàng hóa). Nơi mà 2 bên đàm phán là địa điểm đích đến của hàng ( điểm mà người bán phải kí hợp đồng vận tải để đưa hàng tới đó).

Ngoài ra ta biết rằng khi quy định thì hai bên sẽ ghi CPT + địa điểm tại cảng đích. Tuy nhiên vì chuyển giao rủi ro lại xảy ra khi hàng hóa được giao cho bên vận tải đầu tiên. Nên 2 bên nên cân nhắc việc đưa một cách chi tiết địa điểm chuyển giao này vào hợp đồng, tránh tranh chấp sau này.

Nghĩa vụ của người bán, người mua:

Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020
Điều kiện giao hàng CPT Incoterms 2020

2.1 Phần chi phí: 

Người bán chịu:

 • Chi phí làm thủ tục xuất khẩu
 • Các chi phí liên quan đến việc đưa hàng tới và giao cho bên vận tải đầu tiên
 • Các chi phí đưa hàng đến cảng đích theo hợp đồng vận tải đã kí kết
 • Chi phí chuyển các chứng từ cho người mua
 • Chi phí vận tải qua các nước quá cảnh theo hợp đồng vận tải

Người mua chịu

 • Các chi phí liên quan đến hàng hóa. (ngoại trừ các chi phí làm thủ tục xuất khẩu do bên bán chịu và. Các chi phí đã có trong hợp đồng vận tải) sau khi bên vận tải đầu tiên nhận hàng.
 • Chi phí làm hàng tại cảng đích và vận chuyển về kho
 • Chi phí Local charges tại cảng đích trừ những chi phí mà người bán đã trả cho bên vận tải
 • Chi phí phát sinh do người mua không kịp hay không thông báo chính xác. Cho người bán về thời điểm và địa điểm nhận hàng.
 • Các chi phí liên quan đến kiểm tra hàng hóa trước khi. Xuất khẩu trừ khi các thủ tục này là của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu.

2.2 Nghĩa vụ của người bán và người mua

Nghĩa vụ của người bán:

 • Cung cấp hóa đơn thương mại và các giấy tờ khác theo hợp đồng.
 • Chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa an toàn tới giao cho bên vận tải đầu tiên tại địa điểm đã định vào thời gian đã thỏa thuận.
 • Thuê và làm hợp đồng vận tải để đưa được hàng hóa đến cảng đích theo các tuyến thông thường thuận tiện nhất.
 • Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.
 • Làm thủ tục xuất khẩu, cung cấp các thông tin và chứng từ để người mua làm thủ tục nhập khẩu.
 • Thông báo cho người mua về việc giao hàng cho bên vận tải và cung cấp bằng chứng về việc đã giao hàng an toàn cho bên vận tải.
 • Không bắt buộc mua bảo hiểm cho hàng hóa nhưng cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người mua để người mua mua bảo hiểm.

Nghĩa vụ của người mua:

 • Chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro và tổn thất xảy ra với hàng hóa từ khi hàng được giao cho bên vận tải đầu tiên.
 • Làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.
 • Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.
 • Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.
 • Không có nghĩa vụ phải làm hợp đồng vận tải hay hợp đồng bảo hiểm.

2.3 Chuyển giao hàng hoá

Với điều kiện CPT Incoterms 2020, việc chuyển giao rủi ro hàng hóa được coi là hoàn thành khi người bán giao hàng cho bên vận tải đầu tiên.

2.4 Bảo hiểm

Không bên nào có nghĩa vụ phải mua bảo hiểm hàng hóa trong CPT Incoterms 2020. Tuy nhiên nếu người mua yêu cầu, người bán phải chịu rủi ro và chi phí để cung cấp các thông tin người mua cần phục vụ cho việc mua bảo hiểm hàng hóa.

Hy vọng bài viết mà Bình Phước Logistics cung cấp sẽ mang lại hữu ích cho bạn

Đọc thêm:

Khái quát về điều kiện giao hàng DDP Incoterms 2020 – BINH PHUOC LOGISTICS

Dịch vụ khai hải quan và giao hàng trọn gói giá rẻ của Indochinapost