CIF

Tìm hiểu về điều kiện giao hàng CIF, Incoterms 2020

Tìm hiểu về điều kiện giao hàng CIF, Incoterms 2020  1. Định nghĩa: Điều kiện giao hàng CIF (Cost Insurance and Freight) là một thuật ngữ thương mại quốc tế (Incoterms) được dành riêng cho vận chuyển hàng hải. Quy tắc CIF giống hệt với CFR ngoại trừ việc người bán phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa. […]