phụ phí

Các loại phí và phụ phí đường biển

Các loại phí và phụ phí đường biển 1.O/F (Ocean Freight): O/F là chi phí vận tải đơn thuần từ cảng đi đến cảng đích hay còn được gọi là cước đường biển. 2. Phí chứng từ (Documentation fee). – Đối với lô hàng xuất khẩu thì các Hãng tàu / Forwarder phải phát hành […]

Danh Mục Các Phụ Phí Trong Vận Chuyển Hàng Không (Air)

VẬN CHUYỂN KHÔ MỰC ĐI TÂY BAN NHA NHANH CHÓNG

Danh Mục Các Phụ Phí Trong Vận Chuyển Hàng Không (Air) 1. Phí kéo hàng từ kho tới sân bay (Trucking) Đây là chi phí vận chuyển kiện hàng từ nơi tập kết hàng ra sân bay để chờ làm thủ tục nhập kho. Thông thường chi phí vận chuyển hàng không sẽ ở mức cao, […]