Điều kiện DAP trong incoterms 2020

Điều kiện DPU trong incoterms 2020

Điều kiện DAP trong incoterms 2020

DAP là một điều khoản trong Incoterms, quy định về địa điểm giao hàng, địa điểm chuyển giao rủi ro, chi phí của bên mua và bên bán trong thương vụ mua bán. Ở bài viết này sẽ chia sẻ với bạn đọc điều kiện DAP trong incoterms 2020.

điều kiện DAP

1.DAP là gì

“Giao hàng tại nơi đến” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải, sẵn sàng để dỡ tại nơi đến chỉ định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan để đưa hàng hóa đến nơi đến chỉ định.

Điều kiện DAP yêu cầu người bán làm thủ tục thông quan xuất khấu hàng hóa. Tuy vậy, người bán không có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan nhập khẩu, trả thuế nhập khẩu hoặc làm các thủ tục thông quan nhập khẩu.

2.Nghĩa vụ của người bán và người mua

Nghĩa vụ của người bán và người mua
Nghĩa vụ của người bán và người mua

-Đối với người bán: 

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán và cung cấp tất cả giấy tờ phù hợp mà hợp đồng có thể đòi hỏi

Người bán phải chịu rủi ro và chi phí để lấy giấy phép xuất khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác và thực hiện mọi thủ tục hải quan cần thiết để xuất khẩu hàng hóa và vận chuyển qua các nước khác trước khi giao hàng

Thuê phương tiện vận tải, ngoài ra người bán phải trả toàn bộ phí vận chuyển và bốc dỡ

Người bán phải chịu tất cả rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao như 2 bên đã thỏa thuận

Cung cấp cho người mua những chứng từ để người mua có thể nhận hàng tại nơi đến (như lệnh phía giao hàng, vận đơn…)

-Đối với người mua: 

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán

Người mua phải tự chịu rủi ro và phí tổn để lấy giấy phép nhập khẩu hoặc các giấy phép chính thức khác. Và làm thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa. Ngoài ra người mua còn phải chịu mọi chi phí. Rủi ro và tổn thất về hàng hóa kể từ khi nhận hàng ở cầu cảng.

Trong điều kiện DAP người bán sẽ chịu hầu hết các rủi ro liên quan để có thể đưa hàng tới nơi đến đã được chỉ định. Trên hình thức phương tiện vận chuyển. Người mua sẽ có quyền yêu cầu người bán hàng đưa hàng hoá. Tới nơi được chỉ định và sẵn sàng bốc dỡ tại đó. Vì vậy mà người bán và người mua phải quy định rõ. Về địa điểm giao hàng tránh xung đột về sau

Trên đây là các quy định về điều kiện DAP. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn đọc

Xem thêm:

Điều khoản Giao hàng Free Carrier (FCA) – Incoterms 2020 – BINH PHUOC LOGISTICS

Vận chuyển đào mai nhanh chóng an toàn uy tín giá rẻ. (indochinapost.com)