Điều kiện DPU incoterms 2020

Điều kiện DPU trong incoterms 2020

Điều kiện DPU incoterms 2020

Điều kiện DPU là điều kiện mới ra mắt năm 2020, được thay thế cho điều kiện DAT trong bộ quy tắc thương mại quốc tế Incoterms 2010 và cập nhật một số thông tin mới nhất

Trong điều kiện DPU này, trách nhiệm của người bán và người mua, và các điểm chuyển giao rủi ro và chi phí của các bên được thay đổi như thế nào so với điều kiện DAT.

Cùng Bình Phước Logistics tham khảo bài viết dưới đây nhé:

1. Nội dung điều kiện DPU trong Incoterms 2020: 

a. Áp dụng cho mọi phương thức vận tải. và có thể sử dụng khi có nhiều phương tiện vận tải tham gia.

b. Điểm chuyển giao hàng hóa và rủi ro (DPU – Delivered at Place Unloaded):

Giao hàng đã dỡ tại nơi đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa. được đặt dưới sự định đoạt của người mua. đã dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải tại nơi đến quy định.

c. Chi phí dỡ hàng tại nơi đến chỉ định: Người bán trả mọi chi phí liên quan đến việc dỡ hàng tại điểm giao hàng.

d. Việc thông quan xuất khẩu/nhập khẩu:

Trong điều kiện DPU yêu cầu người bán phải thông quan. xuất khẩu cho hàng hóa, nếu cần. Tuy nhiên người bán không có nghĩa vụ phải thông quan nhập khẩu. không phải trả thuế nhập khẩu hoặc chi phí làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

Nội dung điều kiện DPU trong Incoterms 2020: 
Nội dung điều kiện DPU trong Incoterms 2020: 

2. Trách nhiệm của người bán trong Điều kiện DPU Incoterms 2020

Trách nhiệm của người bán trong Điều kiện DPU Incoterms 2020
Trách nhiệm của người bán trong Điều kiện DPU Incoterms 2020

A1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung cấp hàng hóa và hóa đơn thương mại phù hợp với hợp đồng mua bán

A2. Giao hàng

Người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới sự định đoạt của người mua.

A3. Chuyển giao rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát. Đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao theo mục A2. Trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng được đề cập ở mục B4.

A4 – Vận tải

Người bán phải chịu chi phí ký hợp đồng vận tải để chuyên chở hàng hóa tới nơi đến quy định hoặc địa điểm chỉ định tại nơi đến quy định.

A5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ với người mua về việc ký kết hợp đồng bảo hiểm.

A6. Chứng từ giao hàng/vận tải

Bằng chi phí của mình người bán phải cung cấp cho người mua chứng từ để người mua có thể nhận được hàng.

A7. Thông quan xuất khẩu/nhập khẩu

a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

b) Hỗ trợ việc làm thủ tục nhập khẩu.

A8. Kiểm tra – Đóng gói, Bao bì – Ký mã hiệu

A9 Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) Toàn bộ mọi chi phí liên quan đến hàng hóa và vận chuyển hàng hóa cho tới khi chúng được dỡ xuống khỏi phương tiện vận tải để giao cho người mua theo mục A2, trừ những khoản do người mua trả theo mục B9;

b) Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua theo mục A6 rằng hàng hóa đã được giao;…

A10. Thông báo cho người mua

Người bán phải thông báo cho người mua bất kì thông tin nào cần thiết để tạo điều kiện cho người mua có thể nhận hàng.

3. Nghĩa vụ của người mua trong điều kiện Incoterms 2020

B1. Nghĩa vụ chung của người mua

Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán.

B2. Nhận hàng

Người mua hàng phải nhận hàng khi hàng đã được giao theo mục A2.

B3. Chuyển giao rủi ro

Người mua hàng phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc mất mát hay hỏng hóc hàng hó. từ thời điểm hàng được giao theo mục A2.

B4. Vận tải

Người mua không có nghĩa vụ với người bán về việc lập hợp đồng vận tải.

B6. Bằng chứng của việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận chứng từ vận tải được cung cấp theo như mục A6.

B7. Thông quan xuất khẩu/ nhập khẩu

a) Hỗ trợ việc thông quan xuất khẩu và quá cảnh

b) Thông quan nhập khẩu

B8. Kiểm tra – Đóng gói, Bao bì – Ký mã hiệu: Người mua không có nghĩa vụ gì với người bán

B10. Thông báo cho người bán

Trong trường hợp người mua có quyền quyết định về thời gian giao hàng. và/hoặc địa điểm đến hoặc điểm nhận hàng tại nơi đến đó. người mua phải thông báo cho người bán đầy đủ về việc đó.

Hy vong bài viết trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về Điều kiện giao hàng DPU.

Đọc thêm:

Điều kiện EXW Incoterms 2020 – Ex Works – BINH PHUOC LOGISTICS

Vận chuyển đào mai nhanh chóng an toàn uy tín giá rẻ. (indochinapost.com)